Descripción

Nombre Común:

Faisan de Amherst/Lady Amherst Pheasant

Nombre Científico:

Chrysolophus amherstiae

Dieta

omnivoro

Hábitat

Bosques densos de bambú en Oeste de China

Estado de Conservación:

Preocupacion Menor

Similares